Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad är en term som innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Då gäller att vid totalentreprenader så har entreprenören ett uppdragsförhållande mot beställaren där entreprenören ansvarar för arbetet. Entreprenörens uppgift är att utföra arbetet enligt de överenskommelser man gjort som står  i kontraktshandlingarna, ritningar och annat förberedelsematerial. Arbetet ska som huvudregel utföras fackmannamässigt. 

Därför ska du välja generalentreprenad

Du vill minska risken för problem i ditt byggprojekt. Att bygga hus med totalentreprenad innebär många fördelar. För det första skriver du kontrakt med endast en part. Därför är det viktigt att du har ett skriftligt avtal med rätt entreprenadform. Generalentreprenad som även kallas för totalentreprenad  rekommenderas framför delad entreprenad. Vid en delad entreprenad så innebär det att du tecknar avtal med flera olika parter. Bygger du ett hus kan du till exempel teckna avtal med en huvudentreprenör som uppför byggnaden samtidigt som du har avtal med en annan eprenör som gjuter plattan, en entreprenör som utför VVS-arbete, en som utför  elarbeten och så vidare. 

Men om du istället väljer en generalentreprenad eller även kallad totalentreprenad så tecknar du avtal med en enda partner som då tar ett helhetsansvar för byggnationen. Är du osäker på vad du ska välja? Då är det alltid det bästa alternativet att välja totalentreprenad, oavsett om du ska göra en mindre badrumsrenovering eller tänker bygga ett nytt hus. 

Några skäl att välja totalentreprenad

  • Du slipper merkostnad vid försening 
  • Du slipper ansvar för arbetsmiljö 
  • Din bevisbörda vid fel blir enklare
  • Allt är färdigt när du flyttar in
  • Du har bara en avtalspart  
  • Du får en tydligare kostnadsbild 
  • Hjälp med bygglovsansökan och bankkontakter
  • En part som bär allt juridiskt ansvar för entreprenaden
  • Kvalitetssäkrad produkt som uppfyller alla byggkrav

Fråga oss om totalentreprenad ifall du har några frågor eller funderingar på om totalentreprenad är rätt val vid din nybyggnad eller ombyggnad. Välkommen att ta kontakt med oss. 

Previous Post

Takläggare i Skåne – Vi hjälper till med läggning av tak

Next Post

Experter på våtrum och badrumsrenovering i Malmö

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *