Totalentreprenad

HomeArchive by Category "Totalentreprenad"
Continue reading

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad är en term som innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Då gäller att vid totalentreprenader ...